Použitá literatura a ostatní prameny a podklady

https://www.cernosin.cz/?menu=spolky&kod=his_spolek_pro_zachranu

https://volfstejn.wz.cz/

https://tachovsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=4650099-cernosin-volfstejn-spolek-zachrana-hrad

https://tachovsky.denik.cz/kratce/1053351-cernosin-vystava-o-hradu-volfstejn.html

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/opravit-se-podarilo-i-zachod-20120423.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volf%C5%A1tejn